Bibliotheek San Nicolas

Filiaal San Nicolas

Het filiaal van de Biblioteca Nacional Aruba is gevestigd aan de Peter Stuyvesantstraat in San Nicolas. Net als de Centrale Bibliotheek in Oranjestad is er een volwassen- en een jeugdafdeling, een studiezaal en een Internetruimte. Boeken lenen, studeren, gebruik maken van de internetfaciliteit en eventueel fotokopieën maken kan allemaal dicht bij huis voor de bewoners van San Nicolas en omgeving. De jeugdafdeling bevindt zich op de begane grond. De volwassen afdeling is op de eerste verdieping.

JEUGDAFDELING
Kinderen tussen 0 en 12 jaar zijn welkom, alsook tieners. Naast de collectie Nederlandse boeken, zijn er ook Engelse, Spaanse en Papiamento boeken beschikbaar. Ter aanvulling zijn er verder documentatiemappen over verschillende onderwerpen aanwezig en artikelen uit Arubaanse en Antilliaanse kranten. Verder zijn er ook prentenboeken, informatieve boeken en tijdschriften.

Activiteitenmiddag
Elke woensdagmiddag wordt er voorgelezen aan kinderen tussen 4 t/m 12 jaar oud van 3 tot 4 uur en afhankelijk van het thema wordt er handenarbeid gedaan.

Openlucht Filmavonden
In de grote vakantie worden de openlucht filmavonden georganiseerd.

Vakantie leesprogramma
Ieder jaar wordt er een vakantie leesprogramma rond een bepaald thema georganiseerd. Dit programma wordt elk jaar gehouden tijdens de grote vakantie om het lezen te bevorderen en de kinderen in de vakantie bezig te houden.

Volwassenafdeling
Bij de uitleenbalie kan het publiek terecht voor het lenen en terugbrengen van verschillende materialen. Op de volwassen afdeling kunnen nieuwe leden van 13 jaar en ouder zich aanmelden. Het publiek kan hier ook terecht voor verschillende vragen m.b.t. reserveren van boeken, e.d. Verder verstrekt het inlichtingenbureau informatie aan het publiek over de meest uiteenlopende zaken en worden er rondleidingen gegeven.

Collectie
De collectie bevat Nederlandse, Engelse en Spaanse boeken. Tevens is er een collectie boeken in het Papiamento. Bepaalde boeken over Aruba (kleine collectie Arubiana) waar veel vraag naar is en waarvan er maar één exemplaar aanwezig is, zijn niet uitleenbaar. Om de behoefte van de San Nicolas gebruiker tegemoet te komen, zijn de uitleenbare boeken over Aruba gebruikersvriendelijker opgesteld. Deze boeken staan gezamenlijk met de Papiamento romans in twee rekken opgesteld.

Studiezaal
Deze biedt 14 plekken om te studeren. Naslagwerken, encyclopedieën, tijdschriften en documentatiemappen kunnen hier geraadpleegd worden. De documentatiemappen die hier aanwezig zijn, bevatten actuele onderwerpen in vier verschillende talen. Verder zijn er ook mappen aanwezig met Arubaanse, Antilliaanse en de meeste gevraagde auteurs.
CENTRO DI INFORMACION DIGITAL
De gebruiker krijgt de gelegenheid om informatie op te zoeken via het Internet. Bijvoorbeeld informatie die niet in de bibliotheek in boekvorm te vinden is. Er zijn ook enkele computers beschikbaar om e-mail te versturen, te chatten en eventueel werkstukken of brieven te typen.

 

 


 

Het filiaal in San Nicolas : een stukje geschiedenis
 

Uit: Nos biblioteca ta di oro : vijftig jaar bibliotheek op Aruba: van uitleendepot naar informatiecentrum / Wim Rutgers (2002)
 

”Al in Augustus 1951 is er toestemming van de Overheid voor een filiaal in San Nicolas, de oliestad die op dat moment de verreweg grootste bevolkingsconcentratie op het eiland kende. Er wonen aan het begin van de jaren vijftig immers nagenoeg twee keer zoveel mensen in San Nicolas als in Oranjestad, nl. 20.664 tegenover 11.670. (Hartog 1953: 368) Toch was het bibliotheekwerk helemaal in de hoofdstad geconcentreerd. Dat de afstand tot de bibliotheek van invloed was op het ledenaantal, zagen we al eerder in dit hoofdstuk. Het was dus zaak dat er zo snel mogelijk een filiaal in San Nicolas verrees. De Gezaghebber werd gevraagd een passende ruimte ter beschikking te stellen, maar als noodoplossing mochten de leden van boven de brug, bij wijze van proef, vanaf 1 september 1951 tot het filiaal er werkelijk zou zijn, een dubbel aantal boeken meenemen in Oranjestad. Dat betekende dus voor volwassenen vier boeken en voor kinderen twee. In December 1951 werd bekend dat een gebouw aan de Van Speijkstraat 1 het nieuwe pand voor het filiaal zou worden. Johan Hartog (1953: 370) schetste het San Nicolas van die dagen:
'Binnen een omheinde en bewaakte concessie gingen Noordamerikanen en enkele anderen wonen in een der Bungalows en met gelijk meubilair. Daarbuiten zocht
de toevloed van buiten-Arubaans personeel woning in ijlings uit hout en blik opgetrokken krotten, waar soms maar één woonvertrek in is. Beide groepen waren er op ingesteld, niet om op Aruba te leven, maar er voort te bestaan, hard te werken en met het aldus verdiende geld 'naar huis' te gaan. Heel Sint Nicolaas ging lijken op één groot bivak.'
Dat lijken niet de ideale omstandigheden om een bibliotheek te laten bloeien. Op 18 April 1952 werd het filiaal San Nicolaas aan de Van Speykstraat onder geringe belangstelling door onderwijsinspecteur dr. W.J. Goslinga geopend, in aanwezigheid van Gezaghebber mr. P.G. Hooghoudt, B. Teagle van de Lago, onderwijsinspecteur G. Kok en enige hoofden van scholen.
De openingstijden vanaf dinsdag 22 April waren voorlopig beperkt, op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14:30-17:30 uur. Er waren in totaal nog slechts 983 boeken, zoals romans in het Nederlands, Engels en Spaans, woordenboeken, encyclopedieën en diverse reisfolders. (BN 19 April 1949). Goslinga memoreerde in zijn openingstoespraak:
'Een boekerij is een instelling voor de bevolking en moet zo dicht mogelijk bij de bevolking staan. Vandaar, dat niet alleen boeken in de voertaal, het Nederlands, ter uitlening aanwezig zijn, maar ook boeken in de Engelse en Spaans talen ter beschikking staan.' (BN 19 April 1952)
De eerste uitleenmiddag gingen er al 37 boeken de deur uit en dat liep al snel op tot een zestig boeken gemiddeld, wat niet gering is als bedacht wordt dat er in Oranjestad ongeveer honderd boeken per dag uitgingen. In Juni 1952 waren er inmiddels 155 leden in San Nicolas: 89 kinderen, 66 volwassenen en werden er 338+308 boeken uitgeleend, in het Engels 85+5, maar één boek in het Spaans en de rest in het Nederlands, wat andermaal de grote invloed van het onderwijs op het bibliotheekwezen bewijst.
De bibliotheek groeide uit tot ze een collectie van ongeveer tweeduizend boeken had. Ze was met de woorden van een trotse Hartog een groot succes wegens zijn 'exorbitant' hoge uitleencijfers, want Hartog had uitgerekend dat er iedere 68 seconden een boek uitging. Het bleek helemaal niet waar dat de omstandigheden in San Nicolas niet tot lezen zouden uitnodigen. Integendeel!

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn