“Mijn Zuster de Negerin” Caribische of Nederlandse interpretatie?

Onlangs vond op de website www.werkgroepcaraibischeletteren.nl een stevige discussie plaats over “Mijn zuster de negerin”, het werk dat in 1934 de moderne Antilliaanse Nederlandstalige literatuur inluidde. Aanleiding waren twee stellingen van de Curacaose dichter Walter Palm: de zwaarmoedigheid van de hoofdfiguur is belangrijker dan de rasrelaties en het werk is een voorloper van het magisch realisme. Zijn betoog riep reacties op van Henry Habibe, Brede Kristensen en Jos de Roo.

In deze discussie bleven vragen onbeantwoord: is het mogelijk de onjuistheid van een interpretatie aan te tonen, want ieder heeft toch zijn eigen interpretatie? En: in hoeverre worden standpunten bepaald door uit te gaan van een Caribisch of Europees perspectief? In zijn lezing laat Jos de Roo zien hoe een tekstanalyse vooraf gaat aan conclusies. Hij trekt een rechtstreekse lijn van de inzichten die Debrot in “Mijn zuster de negerin” vorm geeft naar zijn opvattingen als leider van het tijdschrift “Criterium” dat in de jaren veertig veel invloed had in Nederland. Daarmee bepaalde het Caribische perspectief van Debrot de Nederlands-Europese visie op literatuur voor een tijdje. De Roo stelt dat in een aantal huidige in Curacaose media verschijnende recensies het tegendeel het geval lijkt te zijn: het Europese perspectief verdringt het Caribische.

Spreker: Spreker: Jos de Roo is bekend van talloze publicaties over Caribische literatuur, zoals “Antilliaans literair logboek”, “Antilliaans proza” en “Oost en West en Nederland”. In de jaren zeventig was hij eindredacteur van de boekenpagina van de Amigoe die hij Antillianiseerde en waarin hij ook aandacht vroeg voor Caribische literatuur van andere eilanden. Hij was programmamaker bij de Wereldomroep en hij werd na zijn pensionering correspondent op Aruba. In 2014 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift “Praatjes voor de West”.

Datum: Woensdag, 23 maart 2016

Tijd: 7.30 p.m.

Plaats: Zaal A, Universiteit van Aruba, J.E. Irausquinplein 4

Taal: Nederlands Toegang: Gratis

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn