Ateliers’89 Stichting met workshop Hedendaagse kunst door Gijs Stork: Van 7 tot 17 juli 2014

Tijdens de vakantie zal de curator Gijs Stork een cursus geven van 2 weken bij ateliers ’89. Deze cursus zal gaan over de geschiedenis en de betekenis van de kunst. De focus zal liggen op het begrip en de waardering van de kunst. Dit vraagt om een kritische houding en het verwerven van inzicht in hoe de kunstwereld functioneert.

De eerste week is meer theoretisch van opzet. Naast de algemene aspecten van de geschiedenis van de kunst zal er ook uitgebreide aandacht zijn voor niet-westerse invloeden in de kunst en de (over)heersing van de westerse kunst. Uiteraard zal ook de plaatselijke kunstscène worden besproken. Vanuit de geschiedenis van de kunst zullen we meer hedendaagse thema’s aansnijden zoals moderne en hedendaagse kunst. Vergelijkbare kunststromingen en internationale stijlen zullen het uitgangspunt vormen om te bekijken hoe internationale tentoonstellingen worden samengesteld.

De tweede week is meer praktisch van aard en ‘hands on’ met voorbeelden van recente ontwikkelingen in de kunstwereld. Ook worden er vragen gesteld in de zin van ‘wat, waarom en hoe?’. Tot slot wordt als afronding van de cursus besproken hoe er geschreven wordt over kunst en hoe kunst wordt verzameld.

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn