Cultureel erfgoed

Workshop cultureel erfgoed 
  

Bibliothecarissen hebben samen met andere collega’s uit het culturele veld op Aruba deelgenomen aan een driedaagse workshop ‘Het Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en het Koninkrijk: een gezamenlijk vertrekpunt’.
Tijdens deze bijeenkomst hebben de landen binnen het Koninkrijk een begin gemaakt om een gezamenlijk vertrekpunt vast te stellen voor het vorig jaar erkende Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en het Koninkrijk.
Drie dagen lang (van 15 tot 17 april) zaten vier tot vijf afgevaardigden van de verschillende landen binnen het Koninkrijk om tafel. De groep van ongeveer 30 personen heeft diverse voorstellen besproken van een programma dat de Caribische regio samenvat. Ook hebben de afgevaardigden van elk land een presentatie gegeven van de stand van zaken van het eigen cultureel erfgoed. Enkele internationale kenners deelden hun ervaring met het werkterrein en gaven advies. De workshop is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland.
Aruba
De minister van Cultuur, mw. Michelle Hooyboer-Winklaar, dringt al twee jaar aan op een gezamenlijke verantwoordelijkheid (medegelding) van de culturele erfenis binnen het Koninkrijk. Met de ondertekening van het Unesco-verdrag is dit gerealiseerd. Na een eerste bijeenkomst op Aruba in oktober vorig jaar, waarbij vooral de doelstelling van het verdrag werd behandeld, is tijdens deze tweede ontmoeting een begin gemaakt met de implementatie.

http://www.overheid.aw/index.asp?nmoduleid=19&sc=0&spagetype=21&nPageID=899

http://www.unesco.nl/event/hoe-versterken-we-immaterieel-erfgoed-caribisch-nederland

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn