De schoolmediatheek (SMD)

De schoolmediatheek (SMD) is als onderdeel van de openbare bibliotheek een dienst gericht op het onderwijs, vnl. het basisonderwijs, in minder mate op het voortgezet onderwijs. De SMD biedt collecties boeken en visueel materiaal voor klassen en ondersteunt schoolbibliotheken met advies, opzet en collecties. Scholen zorgen zelf voor de ruimte, meubilair en apparatuur, zoals computers.

De schoolmediatheek bevindt zich in het hoofdgebouw op de begane grond. Er zijn 2 bibliobussen die de scholen op het eiland bezoeken.

De schoolbibliotheek heeft tot taak het lezen te bevorderen. In schoolbibliotheken en de bibliobus wordt in het kader van leesbevordering voorgelezen, soms door medewerkers van de openbare bibliotheek en soms ook door de schoolmediathecaris.

Daarna is informatievergaring een belangrijk doel. In het voortgezet onderwijs ligt de nadruk opleerwegondersteuning (bij projecten, scripties). De collectie bevat leesboeken of jeugdliteratuur en informatieve boeken.

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn