Evert Bongers

Augustus Scur- De roerige dagen van augustus 1977 op Aruba door Evert Bongers

Bongers beschrijft een periode in de geschiedenis van Aruba die een beetje in de vergeethoek is geraakt. Het is deze periode dat de auteur verhuisde van Nederland naar Aruba en verschillende gebeurtenissen meemaakte die hij pas later met elkaar in elkaar verband bracht en in hun context kon plaatsen. Bongers, gepensioneerd Frans leraar, heeft zich gestort op onderzoek naar historische gebeurtenissen op Aruba en zo is ‘Augustus Scur’ tot stand gekomen. De officiële presentatie vond vorige week plaats. Bongers zit niet stil en lanceert zijn website met vele interessante artikels over de geschiedenis van Aruba.

Evert Bongers (left)De Arubaanse strijd voor zelfbeschikking speelt sinds het begin van de afgelopen eeuw en heeft geresulteerd in de Status Aparte in 1986. 1977 was een belangrijk jaar met een duidelijke doorbraak in de moeizame strijd en wel in het bijzonder de maand augustus van dat jaar.

De lezer wordt meegenomen naar augustus 1977, naar de belangrijke gebeurtenissen in die tijd, die roerige, donkere dagen.

Het boek kan geraadpleegd worden bij de Dept. Arubiana in de Bachstraat. Uiteraard zijn er ook andere titels die informatie bieden over dit onderwerp.


‘Augustus Scur, de roerige dagen van augustus 1977’  door Evert Bongers

Augustus 1977 was voor Aruba een roerige periode. Het was de maand waarin MEP-politicus Betico Croes het Arubaanse volk opzweepte tegen het Centrale Gezag van de Nederlandse Antillen. Achteraf bekeken is deze gebeurtenis heel belangrijk geweest voor de strijd om de Status Aparte.

Aanleiding tot het conflict van augustus 1977 vormden de Statenverkiezingen voor de Nederlandse Antillen in juli van dat jaar. Op Aruba werden deze verkiezingen gewonnen door de MEP, die vijf zetels kreeg.  De PPA kreeg de overige drie zetels. MEP-leider Betico Croes liet meteen na de verkiezingen weten dat Aruba de komende regeringsperiode moest benutten om met Nederland te praten over de Status Aparte van Aruba.

Maar kabinetsformateur Rozendal (DP) weiegerde de MEP in de regering op te nemen en verkoos de Arubaanse minderheidspartij PPA. Op 15 juli kondigde Betico Croes aan dat er grote onrust zou ontstaan op Aruba als de MEP inderdaad buiten de regering gelaten zou worden. Zijn dreigementen hielden de hele maand juli aan. Hij verklaarde zelfs bereid te zijn te sterven voor de zaak.

Betico Croes riep het Arubaanse volk op om ‘burgerlijke en ambtelijke ongehoorzaamheid’ te plegen tegen het Centrale Gezag (de Antilliaanse regering). Producten uit Curaçao, zoals meel en bier, zouden geboycot moeten worden. En uiteindelijk zou een algemene staking heel Aruba moeten platleggen, daarbij inbegrepen de voorziening van water en elektriciteit.

Door het arresteren van twee vakbondsmensen kwam alles in een stroomversnelling terecht, die uitliep op relletjes. Curaçao stuurde oproerpolitie en er brak vrijwel meteen een algemene staking uit. Curaçao reageerde meteen door het zenden van oproerpolitie. Er volgden enkele dagen van ongeregeldheden rond de politiewachte en het bestuurskantoor. Bij de algemene staking viel ook de stroomvoorziening uit en zat Aruba dagenlang in het donker. Vandaar Augustus Scur (donkere augustus), zoals men die dagen destijds noemde.

‘Augustus Scur’ volgt de gebeurtenissen van augustus 1977 aan de hand van krantenverslagen en foto’s uit die tijd. Vooral de ontwikkelingen in de avonden en nachten van 10 en 11 augustus (toen de spanning het hoogst was) worden nauwgezet weergegeven, bijna van uur tot uur. Het boek begint met een overzicht van de geschiedenis van de Arubaanse afscheidingsbeweging, en neemt de lezer vervolgens mee vanaf de aanleiding van het conflict. Via krantenverslagen over de opbouw van de intensiteit wordt verslag gedaan over de escalatie en de, uiteindelijke, politieke oogst.

Evert Bongers publiceert regelmatig in de middagkrant Amigoe. Meestal zijn dit artikel die de lezer doen kennismaken met een stukje van de geschiedenis van Aruba. Bongers heeft ook een website met informatie over de geschiedenis van Aruba.

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn