Fundacion Salud pa Bida

Fundacion Salud pa Bida heeft een informatieochtend verzorgd in de bibliotheek in het kader van Lifelong learning. Spreker was Saskia Budel, Gewichtsconsulente.

Je bent Gewichtsconsulente, is dat een nieuw beroep en hoe is dat zo gekomen?

Gewichtsconsulent (GWC) is op Aruba sinds 2014 een nieuwe beroepsgroep, maar dit beroep bestaat al ongeveer 10 jaar of langer in Nederland en respectievelijk 3 @ 4 jaar op Curacao en in Suriname. In 2013 werd de HBO opleiding tot Gewichtsconsulent geïntroduceerd op Aruba door Sonnevelt opleidingen in Nederland en Jenny Fitz Jim - Ramautarsing directrice/voorzitter van Stichting Life Balance Suriname. Frank Brandon, tevens een van de eerste groep afgestudeerde Gewichtsconsulenten op Aruba, was belast met de coördinatie van de opleiding.

Een GWC is een deskundige op het gebied van voeding en lifestyle change, die in de preventieve sector werkt. Zoals we weten worden de cijfers van chronische ziekten zoals diabetisch type 2, hoge bloeddruk en verhoogde cholesterol met de dag alarmerender. Vaak is de oorzaak van deze chronische aandoeningen overgewicht, en in ernstige gevallen obesitas of morbide obesitas. Veel jongeren worden vandaag de dag ook met deze chronische aandoeningen geconfronteerd. Als dit zo doorgaat zal dit in de toekomst verstrekkende gevolgen hebben voor onze samenleving en niet te spreken voor onze economie en ziekte kosten.

Als gevolg hiervan, is stichting Salud pa Bida ook opgericht door de Gewichtsconsulenten die zijn afgestudeerd om met name door het geven van lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en begeleiding, de bevolking bewust te maken van een gezonde levensstijl.

Saskia kan je in een paar woorden omschrijven hoe je de informatieochtend in de bibliotheek hebt ervaren?

Ik heb de informatieochtend in de bibliotheek als heel goed en positief ervaren. Omdat het gratis is, wordt daarbij de gelegenheid gecreëerd voor een ieder om aanwezig te zijn. Ik vond de aanwezigen zeer aangenaam en hun participatie was fantastisch!

Ziet de Bibliotheek Fundacion Salud pa Bida nog terug?

Natuurlijk ziet de bibliotheek ons terug! Graag en regelmatig zelfs!!! Met zeer veel genoegen :)

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn