Geschiedenis 60 jaar bibliotheekwerk op Aruba

60 jaar bibliotheekwerk op Aruba

Na een stukje voorgeschiedenis gingen op 20 augustus 1949 de deuren van de openbare bibliotheek open. Dit was het officiële begin van het bibliotheekwezen op Aruba.

Het ging goed met de bibliotheek en in 1952 werd er een filiaal geopend in San Nicolas. En ook het filiaal ontwikkelde zich in een vlot tempo. De eerste bibliobus reed in 1968 op het eiland van school naar school. De Nederlandse regering stelde fl. 30.000,- beschikbaar voor de bus, die beschikte over 1800 boeken. Vanaf dat moment voorzag de Bibliobus tien scholen, met ruim drieduizend kinderen, van boeken. In 1980 heeft de bibliotheek een structurele verandering ondergaan. Met de komst van meerdere bibliothecarissen werd gestreefd naar een professionelere aanpak. In 1982 betrok de bibliotheek het pand in de G. Madurostraat en veranderde de naam van Leeszaal en Boekerij in Biblioteca Publico Aruba. Zes jaar later op 3 maart 1986 werd de openbare bibliotheek van Biblioteca Publico Aruba door Gouverneur F.B. Tromp omgedoopt tot Biblioteca Nacional Aruba.

De bibliotheek stelt zich verschillende doelen waar dagelijks aan gewerkt wordt. De bibliotheek heeft gedurende de afgelopen 60 jaar een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt en is meegegroeid met de gemeenschap en de ontwikkelingen op het eiland.

De bibliotheek heeft in verschillende panden gezeten, o.a. aan de Lagoenweg 11 en in de Wilhelminastraat, de bibliotheekcollectie is gegroeid en is meer divers met meer speciale collecties, logo’s zijn aangepast, personeel is gekomen en gegaan, de functie is uitgebreid van een boekenuitleenpost tot een multifunctioneel centrum, heel wat is er veranderd en intussen is de bibliotheek allang een vast onderdeel van de cultureel-maatschappelijke geschiedenis van Aruba.

Zo worden bijvoorbeeld exposities, leesbevorderingsactiviteiten, een boekenmarkt, een vakantieleesprogramma voor de jeugd, filmavonden, Luna Cultural en het kinderboekenfestival georganiseerd. Er wordt gestudeerd, er worden lezingen gehouden en er worden workshops bijgewoond, exposities en films kunnen worden bezichtigd en er worden cursussen gevolgd. De ontwikkelingen van de digitale informatie eisen van de bibliotheek dat zij haar gebruikers instrueert in en hulp biedt bij het gebruik van digitale informatie. Daarnaast vindt er een reeks andere sociale en culturele activiteiten plaats. Ondanks alle andere materialen die de bibliotheek van nu te bieden heeft, speelt het boek nog steeds een centrale rol in de dienstverlening.

Departamento Arubiana, waar onder andere de nationale collectie wordt bewaard, is verhuisd naar een nieuw en ruimer pand in de Bachstraat, op loopafstand van de centrale in de George Madurostraat. In de centrale is na de verhuizing van Arubiana een nieuw leslokaal ingericht, Sala Diamante. De bibliobussen hebben een nieuw jasje gekregen met bonte kleuren. De bibliotheek heeft een ander automatiseringspakket aangekocht en is overgeschakeld naar Vsmart dat de gebruiker meer zoekmogelijkheden biedt.

Directie Posterijen geeft een speciale postzegel uit, ontworpen door Rudberth Wolff, ter ere van 60 jaar bibliotheekwerk.

 

 

 

 

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn