Groene educatie en toolkit als voorbeeld voor regio

Het Green Education project, waarvan de Nationale Bibliotheek de voortrekker is, sloeg aan op een conferentie van The Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (Acuril). Aruba mag volgend jaar een toolkit presenteren die eilanden in de regio kunnen gaan gebruiken.

Bron: Amigoe door verslaggever Linda Reijnders

Directeur van de Nationale Bibliotheek, Astrid Britten en coördinator van Green Education, Ronny Alders, leggen Amigoe uit wat het resultaat is van hun deelname aan de conferentie. Op de 44e conferentie van Acuril in de Bahamas, een paar weken geleden, presenteerden beiden het Green Education project door middel van een powerpoint programma en een plenaire sessie. De deelnemende landen waren dermate enthousiast dat Aruba gevraagd is een toolkit te vervaardigen die op de volgende conferentie, begin juni 2015 in Suriname, uit de doeken wordt gedaan. “Genoeg werk aan de winkel, maar een heel mooi resultaat”, stelt Britten. De kit wordt samengesteld met handvaten hoe je groen praktisch in het onderwijs kunt toepassen, maar ook hoe je de aandacht van scholieren trekt. Hoe maak je de jeugd bewust.

Alders wijst erop dat de Nationale Bibliotheek een overheidsdienst is. De bieb constateerde dat leerlingen niet goed weten van de groene regeringsvisie. Zij stapte in dat gat en is voortrekker van het Green Education project waarin zij samenwerking opzette met Ibisa en Santa Rosa. “Op de drie symposia hebben wij meer dan 6000 leerlingen en leraren bereikt en de bedoeling is om Green Education in het curriculum van scholen op te nemen”, zegt Alders. Aruba mag zich dan als voorloper opwerpen in de regio, je moet ook verder en de jeugd heeft de toekomst dus die moet je blijven informeren, zo stelt hij. “En er wordt een sneeuwbaleffect beoogd waarbij de kinderen thuiskomen en de ouders wijzen op het belang van groen zijn. Wij willen bereiken dat de jeugd denkt: het is oké om groen te zijn.” Als concreet voorbeeld noemt hij een paar vijfde klassen van VWO die als opdracht hadden om presentaties te geven over duurzame voeding. “Die betrokkenheid van de jongeren was echt boeiend om te zien.” Naast de toolkit, waaraan de bibliotheek nu gaat werken, is een green corner in de bieb een streven. “Ook zonnepanelen op ons dak is een wens”, aldus Britten. “We moeten het zelf ook uitstralen.”

Het hele idee voor groene educatie komt voort uit een Acuril conferentie in 2009 waar duurzame voeding het thema was. “We deden daar goede contacten op en ik vond dat wij onze kennis meer moesten exporteren”, aldus Alders. Vorig jaar waren beiden op een internationale conferentie in Chicago van de American Library Association (ALA) waar zij het ‘National Library of Aruba goes Green Project’ presenteerden over de bijdrage van de Nationale Bibliotheek aan groene educatie. 22.000 bibliothecarissen hoorden over de groene symposia en de invoering van milieu-educatie op Aruba. Het enthousiasme dat daaruit voortvloeide, resulteerde in deelname aan Acuril met dit thema en nu dus de toolkit voor volgend jaar. “Waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden wanneer je elkaar in de regio kunt helpen met informatie delen en samenwerken”, stelt Britten. Voordat zij naar Suriname reizen, zijn zij echter eerst nog uitgenodigd om voor de American College Research Libraries (ACRL) de toolkit te presenteren in maart volgend jaar. “De Amerikanen zijn heel positief”, licht Alders toe.

Het is van belang dat Aruba present is op conferenties die samenwerking in de regio stimuleren, zegt Britten. “Want uit Acuril is bijvoorbeeld ook een platform ontstaan dat het digitaliseren van informatie van bibliotheken stimuleert en centraliseert, Dloc. Aruba heeft bijvoorbeeld de nagenoeg complete collectie van Esso News aangeleverd en daaruit kwamen 1,1 miljoen pageviews voort, wat fantastisch is.” Naast het digitaal beschikbaar maken van informatie, conserveer je de materialen ook. “Esso News is een krantje uit de tijd van de Lago dat in het Papiaments en Engels informatie over toen geeft. Na sluiting schonk de raffinaderij de collectie aan ons en dat wil je graag behouden. Door het op Dloc aan te bieden hoef je niet naar Aruba om de collectie te bekijken en bewaar je voor de toekomst dit stuk geschiedenis. De bibliotheek won er zelfs een prijs mee op de conferentie. “Ieder land bepaalt zelf wat ze erop zetten. Het is onze wens is om oude telefoonboeken, waarin nog raadsleden en statenleden staan, op te nemen of bijvoorbeeld de oude foto’s die de bibliotheek bezit van de hotelstrip.”

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn