Huisregels

Om voor een ieder het bibliotheekbezoek zo aangenaam mogelijk te maken gelden de volgende gedrags- en huisregels. Bij het betreden van het bibliotheekgebouw gaat u overeen met deze regels:

Bij overtreding van hieronder vermelde regels kan het personeel optreden.

 1. Bezoekers en personeel gaan respectvol om met elkaar en met elkaars eigendommen.
 1. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Gevonden voorwerpen worden een week bewaard en daarna afgegeven aan de politie.
 1. In geval van diefstal of vandalisme of van ander gedrag dat daartoe aanleiding geeft doen wij altijd aangifte bij de politie.
 1. Houd de bibliotheek schoon, netjes en heel.
 1. Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden. Het personeel is bevoegd om bezoekers die overlast veroorzaken de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.
 1. In de bibliotheek is eten en drinken alleen toegestaan in de hal. Roken, alcohol drinken en drugsgebruik is overal verboden.
 1. Skaten en fietsen, etc. is om veiligheidsredenen niet toegestaan op het bibliotheekterrein en ook niet in het bibliotheekgebouw.
 1. Veroorzaak geen (geluids-)overlast voor andere bezoekers. Er wordt geen muziek gespeeld. Bij beluisteren van geluid hoort het dragen van earplugs/koptelefoon. Piano spelen kan alleen met toestemming van de directie.
 1. Het gebruik van mobiele telefoons is in de computerzaal en de studiezaal niet toegestaan. In de overige ruimtes wel maar mag geen overlast veroorzaken. Wij vragen u om niet luid te praten en om niet te schreeuwen.
 1. Het raadplegen, downloaden, produceren en/of verspreiden van pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en/of teksten en illegaal materiaal is strikt verboden. (Illegaal materiaal zou kunnen zijn: bijv. Software, films  en muziek)
 1. U mag uw tas meenemen in de bibliotheek. Wel zijn de medewerkers van de bibliotheek en/of de beveiligingsmedewerkers gerechtigd de inhoud van uw tas te controleren tijdens uw bezoek en als er aanleiding toe is.
 1. Bibliotheekpersoneel is niet verantwoordelijk voor kinderen die alleen worden gelaten in de bibliotheek. De verantwoordelijkheid voor minderjarigen blijft bij de ouders, verzorgers en/of het bevoegd gezag.
 1. In het volledige bibliotheekreglement  is vastgelegd hoe in voorkomende gevallen met opgenomen beelden wordt omgegaan.) Het volledige reglement kunt u vinden op onze website www.bibliotecanacional.aw.
Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn