Jaarverslag 2012-2015

In het jaarverslag wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen, werkzaamheden en projecten van Biblioteca Nacional Aruba. Hiermee wordt het functioneren van de bibliotheek als publieke dienst binnen de Arubaanse samenleving inzichtelijk, doorzichtig, en geven wij blijk van het bewustzijn en de plicht dat de bibliotheek verantwoording moet geven aan haar partners en publiek.

De bibliotheek bevordert, met het aanbieden van informatie vastgelegd op allerlei informatiedragers, de kennis over mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen en in het verlengde daarvan de participatie van de bevolking op het gebied van cultuur, educatie alsook de interactie binnen het maatschappelijk verkeer en bevordert ook de persoonlijke ontwikkeling. Het werkterrein is vrij breed.

Leesbevordering is een speerpunt van het bibliotheekbeleid. Boekpresentaties, tentoonstellingen, literaire manifestaties en een kinderboekenfestival staan centraal op het jaarprogramma. Biblioteca Nacional Aruba organiseert deze voor een ieder toegankelijke activiteiten elk jaar weer met enthousiasme en inzet en ze geven een onmisbare extra dimensie aan het culturele en maatschappelijke leven op Aruba.

Jaarverslag 2012 

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015 plus Bijlagen

 

 

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn