Johan Hartog

Als eerste verscheen in 1953 het nog altijd veel gelezen ‘Aruba, zoals het was, zoals het werd: van de tijd der indianen tot op heden’.
Daarnaast schreef Johan Hartog tientallen andere boeken en artikelen: verkorte uitgaven, vertalingen, reisverslagen en deelstudies, zoals de in 1995 verschenen geschiedenis van Fort Zoutman. Voor zijn geschiedkundige werk ontving Hartog onderscheidingen op Aruba en in Colombia en Venezuela.


Johan Hartog,  Amigoe: 16 Mei 1997

Schrijver Johan Hartog wordt 85

In zijn woonplaats Salzburg, Oostenrijk bereikte vandaag Johan Hartog  de eerbiedwaardige  leeftijd van 85 jaar. Hartog is op Aruba geen onbekende.

Hij leefde hier van 1950 tot 1980. Tijdens de oorlogsjaren was hij reeds werkzaam op Curaçao. Tussen 1940 en 1946 was hij hoofdredacteur van deze krant. Onder zijn leiding werd de Amigoe een dagblad. Voorheen verscheen het tweemaal per week. Na een kortstondige terugkeer naar Nederland, diende dr. Hartog zich met zijn echtgenote, gouverneursdochter Elisabeth Wouters, in 1948 andermaal op de Antillen aan. Hij hielp bij het opzetten van de Culturele Centra op Curaçao en Aruba en werd in 1950 directeur van de Arubaanse bibliotheek, die in 1949 aan de Lagoenweg was opgericht. Na de verhuizing van de bibliotheek naar de Wilhelminastraat  (het pand waar nu de Rekenkamer is gevestigd) bleef hij er directeur tot zijn  pensionering in 1970.

In zijn Arubaanse jaren ontstond zijn uitgebreide Geschiedenis  van de Nederlandse Antillen. Vier kloeke delen plus een register.

Als eerste verscheen in 1953 het nog altijd  veel gelezen ‘Aruba, zoals het was, zoals het werd: van de tijd der indianen tot op heden’. Daarnaast schreef  Johan Hartog tientallen andere boeken en artikelen: verkorte uitgaven, vertalingen, reisverslagen en deelstudies, zoals de in 1995 verschenen geschiedenis van Fort Zoutman. Voor zijn geschiedkundige werk ontving Hartog onderscheidingen op Aruba en in Colombia en Venezuela. Tevens is hij ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1980 verruilde het echtpaar Hartog Aruba voor Oostenrijk. Het klimaat was er beter geschikt  voor de gezondheid van mevrouw Hartog. Helaas mag zij deze dag niet meer meemaken. Vorige maand, op 7 april, overleed zij op 90-jarige leeftijd.

VRIENDENBOEK

Hartogs 85ste  verjaardag is voor een aantal Nederlandse, Curaçaose en vooral Arubaanse auteurs aanleiding geweest om een Liber Amicorum (‘vriendenboek’) aan hem op te dragen. Het draagt de titel  ‘Arubaans Akkoord: opstellen over de Arubaanse geschiedenis voor de komst van de olie-industrie’.

Een aantal instellingen dat zich met het Arubaanse verleden bezighoudt, presenteert zich aan het lezerspubliek: archieven, musea en monumenteninstellingen. Daarna volgt een keur aan artikelen over de Arubaanse geschiedenis voor de komst van de olieindustrie in 1924. Uitgever van het boekwerk is de Stichting Libri Antilliani, terwijl de publicatie  wordt gesubsidieerd door de regering van Aruba en het Kabinet voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Het boek zal 272 pagina’s tellen en in augustus aan Johan Hartog worden aangeboden.

 

Amigoe: 18 Augustus 1987

Van hand van dr. Johan Hartog

Boek over Kustbatterij Juwana Morto verschenen

Zonen van de overleden Majoor E.D.R. Bentley-Fowler, mr. Benki Fowler en Luti Fowler, hebben gistermorgen in het bijzijn van de directeur van Van Dorp Aruba NV. George Aal het van de hand van dr. Johan Hartog verschenen boek “ Juwana Morto Kustbatterij Aruba” overhandigd aan  gouverneur F.B. Tromp dat kort geleden van de persen van de Walburgpers rolde.

De aanbieding geschiedde door de gebroeders Fowler omdat hun vader, die kortgeleden overleed, vele jaren voorzitter is geweest van de commissie Restauratie Kustbatterij en een zeer belangrijk aandeel had in het tot standkomen van dit boek.

Het boek dat de geschiedenis van de Kustbatterij van Aruba tijdens de Tweede Wereld- oorlog in woord en beeld brengt, werd door dr. Johan Hartog- die sinds jaren in Oostenrijk woont en geschiedschrijver en kenner van Aruba in opdracht van de commissie Restauratie Kustbatterij geschreven.

Premier mr. Henny Eman schrijft in een introductie, dat dit boekwerk een van de weinige zichtbare herinneringen aan de participatie van Aruba aan de Tweede Wereldoorlog is.

De Kustbatterij te Juwana Morto zoals het op juiste wijze wordt geschreven heeft niet alleen een historische waarde doch is ook een toeristische trekpleister voor de op Aruba tijdelijk verblijvende bezoekers. In dit verband vermeldt de premier dat de Arubaanse regering voornemens is binnenkort deze gedenkplaatste restaureren, mede gezien de belangrijke rol van San Nicolas in de groei en ontwikkeling van Aruba. Thans worden hiervoor de nodige gegevens verzameld. Aldus doende wordt een aanvang gemaakt met de ombuiging van de economische activiteiten aldaar.

Na dank gebracht te hebben in het bijzonder aan dr. Johan Hartog en wijlen Majoor Bentley Fowler spreekt de premier de hoop uit dat dit boekwerk zal bijdragen tot vermeerdering van de kennis van de geschiedenis van Aruba. Wijlen Majoor Bentley Fowler brengt dank aan dr. Hartog voor de uitstekende  wijze waarop hij de gegevens en vele foto’s van de Kustbatterij verzameld en verwerkt heeft. Het boek maakt een goed verzorgde indruk met een fraaie kleurenfoto op de omslag van George Aal van de commandopost van de Kustbatterij.

 

Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn