Reglement Centro di Informacion Digital (CID)

 1. Iedere gebruiker moet zich vooraf laten registreren en legitimeren bij de bibliotheekmedewerker in de CID met een cedula, rijbewijs of paspoort. Scholieren mogen zich ook met een schoolidentiteitsbewijs, buskaart of geldige bibliotheekpas identificeren.
 2. Internetgebruik voor kinderen van 4-11 jaar mag alleen onder begeleiding van een volwassene. Een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van tekst-verwerkingsprogramma’s voor schoolprojecten.
 3. Achter iedere computer mogen twee (2) personen plaatsnemen. Bij (school) projecten maximaal vier (4) personen.
 4. Het gebruik van de computer voor tekstverwerking en surfen is maximaal één (1) uur. Verlenging kan alleen na toestemming van de bibliotheekmedewerker aan de CID balie. Voor games geldt 1 uur in de ochtenduren en ½ uur in de middaguren. Dit kan verlengd worden met ½ uur per keer tot een maximum van 2 uur. De bibliotheekmedewerker in de CID kan bepalen wanneer de tijd voorbij is.
 5. Voor het bewaren en downloaden van bestanden dient de gebruiker een eigen USB/memorystick te gebruiken.
 6. De computers worden wekelijks opgeschoond. Alle bestanden van gebruikers die bewaard zijn op de computers zullen daarbij verwijderd worden. De CID/BNA is niet verantwoordelijk voor bestanden die opgeslagen worden op de computers.
 7. Printen mag alleen NA verkregen toestemming van de bibliotheekmedewerker in de CID. Voor ALLE prints moet direct betaald worden (ook foute prints). Het printen is NIET bedoeld voor commerciële doeleinden. Prijs voor prints: zwart/wit Afl. 0,25 /A4 en voor kleur Afl. 1,00 /A4
 8. De computers zijn eigendom van de Biblioteca Nacional Aruba en gebruikers mogen niets aan de set-up en andere standaardinstellingen van de computer veranderen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een specifieke computer.
 9. Gebruikers die computers of andere materialen van de CID/BNA met opzet beschadigen zal de toegang tot de computers van de CID ontzegd worden. De kosten van reparatie of vervanging van apparatuur zullen op de betreffende persoon (personen) verhaald worden.
 10. Het bekijken van porno-sites en pornografische afbeeldingen is ten strengste verboden. Gebruikers die zich niet aan dit verbod houden zal gedurende een periode van minimaal drie maanden de toegang tot de computers ontzegd worden.
 11. De kassa sluit vijftien (15) minuten voor sluitingstijd. Tien (10) minuten voor de kassa sluit, zal de bibliotheekmedewerker van de CID het publiek hiervan op de hoogte stellen.
 12. Het is in de CID niet toegestaan om te eten of te drinken. Tevens is het gebruik van mobiele telefoons in de CID verboden. Ten alle tijde moet een redelijk geluidsniveau gehanteerd worden.
Biblioteca Nacional Aruba
George Madurostraat 13
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-1580
Fax +297 582-5493
www.bibliotecanacional.aw
info@bibliotecanacional.aw

Branch San Nicolas
Peter Stuyvesantstraat z/n
San Nicolas Aruba
Phone +297 584-5277 /
+297 584-3939
Fax +297 584-5004


Dept. Arubiana/Caribiana
Bachstraat 5
Oranjestad Aruba
Phone +297 582-6924

Facebook   Google+ YouTube Pinterest LinkedIn