Catalogus educatief materiaal

February 9, 2018

Directie Onderwijs ontwikkelt al meer dan 30 jaar educatief materiaal voor de verschillende typen
onderwijs op Aruba. In 1986 werd de afdeling Curriculumontwikkeling opgericht met als doel
ervoor te zorgen dat er educatief materiaal, dat rekening houdt met het Arubaanse kind,
ontwikkeld zou worden. In de loop van de tijd is de afdeling Curriculumontwikkeling gegroeid en
zorgt zij inmiddels ook voor het ontwikkelen van kerndoelen voor het primair onderwijs en
einddoelen voor het voortgezet- en beroepsonderwijs.

In de loop der jaren werd ook ‘Proyecto Idioma den Enseñansa’ opgestart met het doel om te
werken aan de standaardisatie en cultivatie van het Papiamento ter ondersteuning van de
invoering van het Papiamento als instructietaal en als vak in het onderwijs.
Als weerspiegeling van het verloop van de afgelopen 30 jaar, is deze catalogus gepubliceerd die
een uitgebreide lijst van uitgaven van zowel afdeling Curriculumontwikkeling als van ‘Proyecto
Idioma den Enseñansa’, bevat. Wij willen alle schoolhoofden, scholen, leerkrachten, docenten en
andere actoren in het onderwijs bedanken voor hun samenwerking. Zonder hun hulp was de
publicatie van deze materialen niet mogelijk geweest. Een bijzonder dankwoord gaat ook uit naar alle ontwikkelaars, vertalers en redacteuren die deel uitmaken van de grote familie van de afdeling Curriculumontwikkeling en ‘Proyecto Idioma den Enseñansa’. Meer dan 400 personen hebben in de loop der jaren meegewerkt aan de productie en publicatie van deze educatieve materialen.

Deze catalogus is een attentie van Mevr. Wietske Dijkstra, directeur van Idee N.V. Nederland, die
al bijna 2 decennia lang, voor de productie en publicatie van veel verschillende educatieve
materialen van onze afdeling, heeft gezorgd. Een groot deel van de uitgaven die in de catalogus staan, zijn niet meer beschikbaar. Andere pas verschenen publicaties zijn onlangs gedistribueerd aan alle kleuter- en basisscholen. De materialen zullen in de toekomst digitaal beschikbaar zijn op de website van Directie Onderwijs [www.ea.aw]. De catalogus is al digitaal beschikbaar. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@ea.aw.

De wens is dat deze catalogus een bron van informatie voor velen zal zijn, maar ook een stimulans
om samen met alle actoren in het onderwijs door te gaan met het ontwikkelen van educatieve
materialen voor het welzijn van het Arubaanse onderwijs.

Scroll To Top

Newsletter