De geschiedenis van Aruba tot 1816

13/11/2018

Historicus Dr. J.A. Adi Martis heeft in november zijn publicatie ‘De geschiedenis van Aruba tot 1816: van zustereiland tot imperium in imperio’ gepresenteerd te Dept. Arubiana in Oranjestad.

Dit boek beslaat verschillende tijdperken, de pre-koloniale periode (2500 v.Chr-1500) op Aruba, de jaren dat het eiland het bezit was van Spanje (1499-1634) en de periode onder het bestuur van de West-Indische Compagnie (1636-1791) alsook de onrustige jaren daarna tot de overdracht van Aruba door de Engelsen aan Nederland (1792-1816).

Dr. Martis heeft aangegeven dat er een tweede deel volgt in 2019 ‘De geschiedenis van Aruba (1816 tot heden)’. Deze nieuwe geschiedenis van Aruba corrigeert oude koloniale en ‘indianenverhalen’ over het eiland en bevat veel nieuwe gegevens die in een uitgebreid notenapparaat zijn verantwoord. In de bijlagen zijn enkele belangrijke historische documenten opgenomen en van commentaar voorzien.
Dr. Adi Martis geeft in interviews, gepubliceerd in lokale kranten, aan dat hij de geschiedenis van Aruba vanuit een andere optiek heeft willen weergeven. In een interview met Quito Nicolaas gepubliceerd in Ñapa op 3 november 2018 vertelt hij: “Mijn doel is meerledig. Enerzijds wil ik de kennis van de geschiedenis van Aruba uitbreiden en waar nodig corrigeren, anderzijds plaats ik die geschiedenis in een bredere context omdat veel gebeurtenissen op het eiland samenhangen met ontwikkelingen in de regio”. Martis heeft meer dan vijftig jaar literatuur verzameld over Aruba en het Caribisch gebied. Na zijn pensionering als kunsthistoricus aan de Universiteit Utrecht besloot hij vanuit een Caribisch perspectief zijn eigen verhaal over zijn geboorte-eiland te vertellen. De afgelopen acht jaar heeft hij primaire bronnen geraadpleegd uit archieven in Spanje (Sevilla), Nederland (Den Haag, Amsterdam, Leiden en Utrecht) en op Aruba; de belangrijkste secundaire literatuur herlezen en genealogisch onderzoek verricht naar oude Arubaanse families.

Adi Martis (1944) is ook auteur van “Arte: beeldende kunst van de Nederlandse Antillen en Aruba : Dutch Caribbean art”. (2002) Dit boek heeft hij samen met Jennifer Smit geschreven. In dit boek wordt informatie gegeven over beeldende kunst en kunstenaars van Aruba en Curaçao. De auteur woont momenteel een deel van het jaar op Aruba (San Nicolas) en een ander deel in Utrecht, Nederland.
ISBN 9789460224829

Meer bronnen:
• Ñapa (Amigoe), 3 november 2018
Bon Dia, 13 november 2018
• Diario, 13 november 2018

Scroll To Top

Newsletter